Przyjmując intencję Mszy Świętej zwykłej Księża Werbiści zobowiązują się, że jeden z kapłanów odprawi jednorazowo Mszę świętą tylko w tej intencji, w miarę możliwości we wskazanym terminie.

Warto pamiętać, że z duchowego punktu widzenia najważniejsza jest intencja ofiarodawcy, natomiast mniej istotny jest fakt, kiedy zostanie odprawiona Msza Święta. Bóg, który zna serce ludzkie, wie już w momencie podjęcia decyzji o zamówieniu intencji, że pragniemy Go uwielbić i prosić o potrzebne łaski. Toteż nie jest koniecznym, aby Msza Święta została odprawiona w dniu przez nas wyznaczonym.